Ozon is een molecuul zuurstof bestaande uit 3 zuurstofatomen met energieke negatieve lading. Het ozon molecuul (O3) is zeer onstabiel en heeft een korte halfwaardetijd, waardoor het na verloop van tijd weer zal vervallen in zijn oorspronkelijk vorm: zuurstof (O2), zie onderstaande reactievergelijking).

                                           2O3
3O2 

In principe is
ozon niets anders dan zuurstof (O2) waaraan zich door elektrische hoogspanning een extra zuurstofatoom heeft gekoppeld waardoor ozon (O3) ontstaat. In de natuur wordt ozon geproduceerd bij bepaalde chemische reacties. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de ozonlaag, waar ozon wordt geproduceerd door de ultraviolet stralen (UV-stalen) van de zon. Maar ozon wordt ook aangemaakt bij bijvoorbeeld onweersbuien en watervallen. Bij onweersbuien ontstaat de ozon door de extreem hoge voltages die daarmee gepaard gaan. De speciale frisse geur die men ruikt na een onweersbui is ozon. Het woord ozon is afgeleid van het griekse woord ozein en betekent ruiken.

 

Bron: http://www.lenntech.com/faqozon.htm