Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig Onderzoek.


INDEX

Welkomspagina   Wie ben ik?   Magnetiseren  Vrije Energie en zelfzucht   Massagetherapie   Nikola Tesla   Magnetiseur in de pers  Magnetiseur in de pers - deel II   Het Hoogfrequente Ozon-apparaat   Lynx-ring   Tesla Lichtbuis  Noten  Gebruik van het Ozon-emissieapparaat  Stabiele Waterstoftherapie  Boodschap van een wetenschapper van Gene Zijde.   Op de drempel van twee werelden   Schone energie  Vitaliteit en Magnetisme  Folder Schone Energie  Stabiele Waterstof  Wichelroede  Helend Water en Cyrus  Een nieuwe werkplaats
***

Succesvolle pijnbestrijding.

 

Voorkomen is beter dan genezen. Als je je goed voelt, denk je daar niet zo bij na. En dan, grote schrik, is er pijn. Wat nu?

 (door Dries Vos - Mens & Wereld - Magazine over mens, natuur en wetenschap - jan 1996)

 

behandeling met lichtbuis

 

De eerste en voor de hand liggende stap is de gang naar de huisarts. Soms is diens diagnose snel gesteld, vaak echter moet er meer onderzoek gedaan worden. In veel gevallen blijven de klachten aanhouden, ze zijn dikwijls vaag te omschrijven en de onderzoekende artsen blijven het antwoord schuldig. Met het toedienen van medicijnen, waarvan de keuze dan niet eenvoudig is, probeert men er 'iets' aan te doen.

De medische wetenschap doet ons vaak versteld staan van de prestaties die zij levert als het transplantaties betreft van diverse lichaamsdelen, plastische chirurgie en andere ingrepen in het menselijk lichaam. Maar dat is voor het overgrote deel de technische kant van deze wetenschap. Het wordt heel moeilijk als het gaat om traceren van de klachten, er de oorzaken van opsporen en deze zodanig wegnemen dat de patiŽnt van de klachten wordt afgeholpen.

In dat 'vage' gebied hebben zich veel mensen genesteld die menen de oplossing te hebben gevonden. Zo ontstonden de New-Age winkels, en werd het een trend vermeende energie-blokkades in het lichaam op te heffen met behulp van edelsteentjes, etherische oliŽn, aurahealing, massages, meditaties, enz.

 

 

Warmtegolven.

Het menselijk lichaam is een chemische fabriek en tevens een wandelend elektrisch (magnetisch) veld. Storingen in het ťťn veroorzaken problemen in het ander, en omgekeerd. Goede voeding, in meer of mindere mate aangevuld met celvoedende suppleties, niet roken, normale lichaamsbeweging, stressverwekkende situaties vermijden, met plezier je werk doen en optimistisch blijven, zijn allemaal zaken die een goede gezondheid optimaal bevorderen.

Onlangs kwam de auteur van dit artikel op het spoor van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van pijnbestrijding en zelfgenezende werking van het menselijk lichaam. Het betreft een apparaat waarvan in ieder geval de werking natuurkundig te verklaren is. Niemand weet in hoeverre hier sprake is van een placebo-effect, maar wat er gebeurt wanneer het apparaat gebruikt wordt, valt gewoon meteen aan te tonen.

Plaats van handeling: St. Anna Parochie in Friesland (cfr. Nu: Ternaard - Friesland), thuisbasis van een onderzoeker pur sang, de heer Loek Gans, tevens magnetiseur. Deze heeft door puur eigen onderzoek een apparaat ontwikkeld om de magnetiseur bij zijn werk te ondersteunen. De heer Gans is zelf geen natuurkundige. Bij zijn onderzoek werd hij gesteund door technici op het gebied van elektronica, glastechniek en andere specialisaties. Inmiddels wordt het apparaat reeds door zeven behandelaars gebruikt en heeft Gans een eredoctoraat ontvangen van de universiteit van St. Petersburg.

 

De Praktijk.

De auteur bezocht hem, vergezeld van een patiŽnt die reeds jaren veel last had van pijn in schouder en bovenarm. Hierdoor werd het werken hem de laatste tijd onmogelijk. Reguliere therapeutische behandelingen veroorzaakten zelfs een verergering van de kwaal. Dit was dť gelegenheid de heer Gans met zijn vinding aan het werk te zien. Van belang is het volgende: de heer Gans was niet op de hoogte van de pijnproblemen van de vergezellende patiŽnt, die hem daar ook niets van vertelde. Niettemin deelde Gans hem al vrij gauw na binnenkomst mee: "U heeft veel pijn, maar de oorzaak zit op een andere plaats dan u denkt." Nadat de patiŽnt van zijn verbazing bekomen was ging Gans verder: "De pijn in uw schouder en arm wordt veroorzaakt door een storing in uw linker bovenbeen, heeft u soms ooit een ernstig auto-ongeluk gehad?" Weer grote verbazing, want inderdaad, er was meer dan twintig jaar geleden een auto-ongeluk geweest. En: elke winter heeft de patiŽnt last van zijn linker bovenbeen!

Vervolgens ging de heer Gans aan het werk. Eerst verrichtte hij de gebruikelijke handelingen als magnetiseur. De benadering is dat de gewone behandeling eerst komt en het gebruik van het apparaat ondersteunend moet zijn. Het apparaat zelf bestaat uit een bijna vacuŁm gezogen glazen buisje, waarin zich een edelgas bevindt met zeer lage druk (minder dan 10 Pascal)

 

 

vacuum buisjes met edelgas

Het buisje zit aan ťťn zijde in een metalen houder, die met een wisselspanning van 2500 V verbonden is. De wisselspanning wordt opgewekt door een tweetal vermogenstransistoren en gevoed vanuit een oplaadbare accu die 250 mA stroom kan leveren. De hoge wisselspanning geeft een longitudinaal (de lengterichting volgend) elektrisch veld in de gasbuis, waardoor knopen en buiken in een lichtende band zichtbaar zijn (met andere woorden, er is sprake van een staande golf). Afhankelijk van het soort edelgas komt er rood, blauw of paars licht van de buis af. Verder vertoont het wisselend elektrisch veld in de buis een wisselwerking met het elektrisch veld van het lichaam (het Kirlianveld). In de buurt van een lichaamsdeel verandert het lichtpatroon van kleur, of dooft zelfs helemaal uit.

Bij het strijken met de buis over het bovenbeen van eerder vermelde patiŽnt, verscheen eerst een pijn, die vervolgens verdween. Navraag enkele weken later toonde aan dat de pijn niet was teruggekomen. Het strijken van de buis over de schouderbladen resulteerde in het veranderen van de pijn, en tijdelijk verdwijnen. Na een week kwam de pijn in lichte mate terug. Het advies om met een bekende homeopathische gelei de behandeling te ondersteunen werd opgevolgd. Na een tweede behandeling door Gans, enkel weken later, was de pijn helemaal verdwenen. Deze tweede behandeling was slechts een magnetiserende (met de handen strijkende). Nu, ruim vijf maanden later, heeft de patiŽnt niet alleen geen pijn meer, maar kan alle schouder- en armbewegingen weer normaal maken. Aan een periode van pijn gedurende meerdere jaren was een eind gekomen.

 

Werking.

De werking van het apparaat blijkt als volgt te zijn: Een accu geeft een gelijkstroom en spanning van 9 V en Max. 250 mA. Gebruik van een accu geeft een beter resultaat dan een op het lichtnet aangesloten transformator, in verband met de vervuiling afkomstig van het net. Een tweetal powertransistoren wekt een variabele wisselspanning op met een frequentie van ongeveer 75 kHz. De bedoeling is niet een blokgolf op te wekken, maar een zo zuiver mogelijke sinus. Deze sinus kan op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt worden. Vervolgens wordt de spanning op een transformator gezet en is een wisselspanning van 2500 V het resultaat. De hoge wisselspanning wordt op de gasbuis aangebracht, die de elektrische wisselspanning in het elektrisch veld van het lichaam brengt, terwijl tezelfdertijd licht wordt uitgezonden. De buis kan over het lichaam bewogen worden, of op een houder, in de buurt van het lichaam worden vastgezet.

 

Als de patiŽnt op een stoel zit en de buis achter het achterhoofd geplaatst wordt, is het volgende te meten: bij de tenen kan door middel van een spoel de spanning worden gemeten en op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt. Als het lichaam geen klachten heeft, is het sinuspatroon gelijk aan het sinuspatroon dat het lichaam in ging (bij het achterhoofd). Als er sprake is van mogelijke klachten, verandert de golfvorm van patroon. Beide wijzen op veranderingen van lokale weerstand op bepaalde plaatsen in het lichaam. Net als bij de 'leugendetector' heeft deze verandering van weerstand niets te maken met zweet, maar met de weerstand van het lichaam veroorzaakt door het Kirlian-veld. Net als bij de gewone leugendetector (die met gelijkstroom werkt), kunnen er geen bepaalde leugens of ziekten gedetecteerd worden, alleen maar dat er ťťn of andere onplezierige emotie of een fysieke blokkade aanwezig is. Vervolgens wordt het gewijzigde golfpatroon door een ringvormige koperen antenne opgevangen, en via een draad toegevoerd naar de basis van de eerste vermogenstransistor in de sinusgenerator. Het resultaat hiervan is dat het 'ziek' golfpatroon weer wordt versterkt en in het lichaam gestraald. Hiermee is de cirkel van dit elektronische apparaat rond. De spanning op de antenne kan eveneens oplopen, waarschijnlijk als gevolg van de opgewekte boventonen.

 

Sinusgolven.

 

Van natuurgeneeskundig oogpunt is hier alleen sprake van het lichaam behulpzaam zijn bij zelfgenezing. De instelling van de gebruiker van het apparaat is belangrijk, en vanzelfsprekend de instelling van de patiŽnt. Het lichaam wordt geactiveerd door toevoer van extra energie in een passende dosis. In het algemeen bleek de werking enigszins door de bediener beÔnvloed te worden. De kleureigenschappen van de gasbuizen veranderen onder invloed van de ernst van de kwaal van de patiŽnt, en zelfs de resonantiefrequentie van de gasbuis veranderde. Gerapporteerde resultaten, ook door een andere magnetiseur, zijn: genezing van een hernia - aangetoond door foto's - en in het algemeen pijnvermindering. Opmerkelijk is daarbij de reactie van sommige chirurgen, of de reactie van de gezondheidsdienst, die iemand die eenmaal wegens hernia is afgekeurd, niet opnieuw wil goedkeuren of zelfs maar officieel onderzoeken. Andere resultaten worden gerapporteerd: pijnverlichting, snellere genezing van littekenweefsel, betere doorbloeding van de huid, vertraging van dementie, vermindering van incontinentie en van baarmoederverzakking na een keizersnede, etc.

De doelstellingen van de heer Gans zijn niet commercieel. Hij is bereid tekeningen van zijn werk aan anderen ter beschikking te stellen en vooral andere behandelaars en therapeuten aan te moedigen met het apparaat te werken.

 

 

Tesla-generator.

 

De heer Gans heeft zich in zijn werk laten inspireren door Nikola Tesla en noemt zijn apparaat een Tesla-generator. Voor een deel is dat onjuist, omdat de Tesla-generator bestond uit een platte spiraalspoel of een op een kegel gewikkelde spiraal. Wel is juist dat het doel hiervan was golven in de statische elektriciteit rondom een bol op te wekken en de door de heer Gans opgewekte golven in het gas, lijken hier sterk op. Het zijn waarschijnlijk longitudinale elektrische spanningsgolven.

Recentelijk is de heer Gans ook begonnen met experimenten met spiralen op een printplaatje met een superdunne laag. De benaming Tesla-golfgenerator is in elk geval juister. In 1933 is ontdekt dat een gasbuis onder hoogspanning (gelijkspanning) kan oplichten. Deze proef is door de heer Gans met succes herhaald. De genezende werking van deze buis draagt in dit geval echter niet verder dan 15-20 cm. Het gaat dus niet alleen om de lichtuitstraling, maar longitudinale spanningsgolf is voor de werking eveneens belangrijk. Opmerkelijk is de wijze van onderzoek. Als magnetiseur kan de heer gans met zijn handen voelen of een nieuw apparaat dezelfde warmte opwekt als bij zijn eigen behandeling als magnetiseur. In dit opzicht lijkt hij op Lompsang Rampa, een Tibetaans adviseur van de Dalai Lama, die de aura's van bezoekers kon zien en interpreteren en kon voelen of een spoel gemagnetiseerd was. Het effect is bij sommige ontwikkelingen ook voor derden waarneembaar.

*


Contactgegevens.

Teslalein

Loek GANS

G. Japiksstraat 24

9145 RW TERNAARD

tel/fax +31 519/572005

GSM   +31 615047447

Email: teslalein@tele2.nl

 

 
Een kijkje in de werkplaats.
 

werkplaats

werkplaats

 

werkplaats

glasblazen

 
Wenst u, na het bezoek aan deze website, contact met Loek, of hebt u gewoon een opmerking over wat u gelezen heeft, stuur dan een mailtje aan Loek via bovenstaande mailbutton.

 

 

Stem voor deze website.

 

Teller