Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig Onderzoek.


INDEX

Welkomspagina   Wie ben ik?   Magnetiseren  Vrije Energie en zelfzucht   Massagetherapie   Nikola Tesla   Magnetiseur in de pers  Magnetiseur in de pers - deel II   Het Hoogfrequente Ozon-apparaat   Lynx-ring   Tesla Lichtbuis  Noten  Gebruik van het Ozon-emissieapparaat  Stabiele Waterstoftherapie  Boodschap van een wetenschapper van Gene Zijde.   Op de drempel van twee werelden   Schone energie  Vitaliteit en Magnetisme  Folder Schone Energie  Stabiele Waterstof  Wichelroede  Helend Water en Cyrus  Een nieuwe werkplaats
***

Magnetiseren.

De rijkdom van een magnetiseur is niet in een bedrag uit te drukken, doch in het aantal gezonde mensen dat zijn huis verlaat.

 

01. waarover gaat het - 02. de werkwijze - 03. aura's - 04. kleuren - 05. gezondheid en magnetisme

 

 

01. Waarover gaat het?

 

Vele mensen vragen zich vaak af wat een paranormaal of alternatief genezer eigenlijk is. Zeker is dat het een 'normaal' mens is. Gelukkig zijn de alternatieve geneeswijzen de laatste jaren meer in de belangstelling komen te staan, zodat een magnetiseur niet meer zo vreemd wordt gevonden.

Ongetwijfeld heeft u het volgende ook wel eens meegemaakt. Misschien hebt u zich gestoten aan uw elleboog en hebt u een elektrische schok gevoeld, of heeft u 's avonds een trui uitgetrokken en zag of hoorde u elektrische of statische vonkjes?

De mens en alles wat leeft, werkt door een vorm van elektriciteit zoals die ook uit een stopcontact komt, maar dan wel in een zeer fijne vorm daarvan. Deze fijne elektriciteit doet zich voor in de vorm van kleuren. Er zijn mensen die deze trillingen of kleuren kunnen zien, voelen, horen of ruiken. Deze mensen noemt men dan helderziend, heldervoelend, helderhorend of helderruikend. Er zijn veel mensen die dergelijke talenten mee hebben gekregen. Jammer genoeg worden deze vaak niet verder ontwikkeld of zelfs niet eens herkend.

Wanneer uw televisie aan staat en u gaat met uw hand langs het scherm, voelt u een veld. Op die manier voelt en ziet een paranormaal genezer een veld in en buiten het lichaam van de patiŽnt. Het veld buiten het lichaam wordt buitenaura genoemd en in het lichaam spreken we van de binnen-aura of het energielichaam.

Alle materie en alle levende wezens nemen een zeer fijne energie op en/ stralen deze ook uit.

 

 

02. De werkwijze van een magnetiseur.

 

 

Vaak denkt de patiŽnt die bij een magnetiseur komt, dat magnetiseren te maken heeft met spiritisme of andere occulte zaken. U kunt er zeker van zijn dat dit niet zo is en dat het in feite alleen maar te maken heeft met natuurkundige wetmatigheden.

Laat mij dan nu wat meer vertellen over hoe zo'n behandeling verloopt.

De patiŽnten koen op afspraak. Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer een half uur, maar er wordt altijd een uur gereserveerd.

Wat gebeurt er nu, in dit uur, tussen de patiŽnt en de magnetiseur? Bij de eerste afspraak is uitleg over magnetiseren erg belangrijk, wil er een vertrouwensband kunnen ontstaan, die meehelpt tot een goed resultaat van de behandeling. Het gebeurt wel eens dat er meerdere behandelingen nodig zijn, eer een dergelijke band ontstaat. Een van de oorzaken daarvan is meestal, dat de patiŽnt al meerdere artsen heeft bezocht zonder het gewenste resultaat te hebben bereikt.

Ik heb u al eerder vertelt, dat alles wat leeft en alle materie die op aarde bestaat, een uitstraling heeft. Deze uitstraling is een zeer fijne vorm van energie en doet zich voor in de kleuren van de regenboog.

 

Loek bij een patient in het ziekenhuis

 

De magnetiseur voelt en ziet deze uitstraling, zodat het klachtenbeeld hem al snel duidelijk is. Hij gaat de pijnlijke of zieke plaatsen nu magnetiseren. Meestal voelen deze plaatsen koud aan, maar het is de bedoeling dat ze warm gaan aanvoelen en dat de aanwezige energie door gaat stromen. Dat magnetiseren doet hij met de handen en de uitstraling, die hij daarbij voelt, is te vergelijken met het elektromagnetische veld van uw televisietoestel dat aanstaat en dat u gewaar wordt als u met uw handen langs de beeldbuis gaat.

De koude stralingsenergie is negatief geladen en de warme stralingsenergie is positief geladen. Door met zijn handen langs uw stralingsveld te gaan, is de magnetiseur bezig het evenwicht in het lichaam en tevens daarbuiten te herstellen en zo kan het genezingsproces een aanvang nemen in het lichaam van de patiŽnt.

Als de therapeut aan het magnetiseren is, neemt het lichaam precies die kleur (of energietrilling) op die het nodig heeft om te genezen.

 

 

03. Buiten- en binnenaura.

 

 

De geestelijke kleuren hebben met de buitenaura te maken en de lichamelijke kleuren met de binnenaura.

De buitenaura, die u kunt vergelijken met de aardse dampkring, zorgt ervoor dat schadelijke kleuren niet in de binnen-aura kunnen dringen en werkt dus als een soort filter. Als de buitenaura wegvalt is het stoffelijk lichaam van de mens ten dode opgeschreven.

De binnenaura werkt in combinatie met het lichaam: is het stoffelijk lichaam ziek of beschadigd, dan is dat direct aan de binnen-aura te zien.

Is de kwaal langdurig, dan werkt dit ook in op de buitenaura, op het geestelijke (of astrale) lichaam dus.

De kleuren (of energieŽn) die de magnetiseur uitstraalt zijn altijd positief geladen (want positieve energie is warm en negatieve energie is koud). Omdat alle leven negatief geladen is, is er vaak te weinig positieve energie. Is er nu geen evenwicht in positieve en negatieve energie, dan is het leven uit het evenwicht en is er ziekte.

Positieve energie komt van de zon, vandaar dat mensen die in zonnige streken wonen meer energie krijgen dan mensen die in koudere streken wonen., wat vaak tot uiting komt in het hebben van meer temperament. Gebrek aan zonne-energie is dan ook bij veel mensen te merken in de maanden dat de dagen kort en de nachten lang zijn.

Wil het genezingsproces door magnetiseren werken, dan zal de mens de fijne vorm van energie, of anders gezegd: de kleuren, in de buitenaura en in de binnen-aura opnemen. Als deze kleuren opgenomen worden, dan pas kan het genezingsproces beginnen. Vandaar dat de klachten vaak verergeren voordat de kwaal overgaat. De kwaal verergert, omdat er meer energie aan toegevoegd wordt. Net zoals bij koorts de temperatuur van de mens of het dier stijgt. Er ontstaat dan meer warmte, dus meer energie en daardoor verergering van de kwaal. Daarna treedt pas verbetering op. Daarom is het ook niet aan te raden om koorts van een zieke te onderdrukken.

 

04. Iets meer over kleuren.

 

Ik heb u verteld dat alles wat leeft en alle materie die op aarde aanwezig is, een zeer fijne vorm van energie bij zich draagt. Deze energie doet zich voor in de kleuren van de regenboog. Over dat kleurenveld dat zich in en om de mens voordoet, hoop ik u wat meer inzicht te kunnen geven. De kleuren die de magnetiseur ziet zal ik nu met u doorlopen en verklaren.

 

De lichamelijke kleuren.

1. aqua-blauw :   geeft aan dat het lichaam optimaal functioneert.

2. licht- en dondergroen:   geven aan dat er ontstekingen aanwezig zijn.

3. geel:   geeft aan dat er veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn.

4. paars:  geeft aan dat de patiŽnt geestelijke spanningen ontlaadt in het lichaam

5. rood:  is de kleur van verandering; zegt ook: oppassen, gevaar!

6. grijs:  geeft aan dat het lichaam zwaar belast wordt en veel energie opneemt; hoe donkerder de kleur wordt, hoe zwaarder belast.

7. transparante kleuren:  geven aan dat het lichaam zeer sterk verzwakt is.

8. bruin:  geeft aan dat restproducten zo snel mogelijk het lichaam uitmoeten.

                

De geestelijke kleuren.

a. aqua-blauw:  geeft aan dat de mens geestelijk rustig is en optimaal functioneert.

b. geel: geeft aan dat de geestelijke spanningen zo snel mogelijk het geestelijk lichaam moeten verlaten.

c. lichtgroen:  geeft aan dat er vrede en rust is.

d. rood:  geeft kracht aan, maar zegt ook: oppassen, gevaar!

e. grijs:  geeft aan dat deze persoon vaak heel erg negatief denkt en veel energie opneemt. Hoe donkerder deze kleur wordt, hoe negatiever deze persoon is en nog meer negatieve energie opneemt.

f. transparante kleuren:  geeft aan dat deze persoon vaak heel makkelijk over zijn problemen heenstapt.

g. paars:  geeft aan dat er veel spanningen en nerveuzigheid zijn.

Dit zijn de meest voorkomende kleuren, er zijn ook nog tussenkleuren, deze geven een overgangssituatie aan.

Elke kleur heeft een betekenis, maar ook heeft elke kleur een frequentie, of met andere woorden: een trillingsgetal.

 

 

 

05. gezondheid en magnetisme

 

 

Onderstaand artikel is een fragment uit een langer artikel in ODE.

 

 

Waarom gezondheid begint met magnetisme.

Het belang van het magnetisch veld voor oriŽntatie werd halverwege de vorige eeuw aangetoond door Hans Fromme en Friedrich Merkel van het ZoŲlogische Instituut van Frankfurt, Duitsland. In een onderzoek hielden zij Europese roodborstjes in een kooi opgesloten. Weggehouden van zonlicht en sterren richtten zij hun blik nog altijd verlangend in zuidwestelijke richting: precies waarheen ze normaal gesproken migreren. Toen de magnetische velden rondom de vogels werden verstoord, raakten zij echter hun oriŽntatie kwijt.


Bij verschillende dieren Ė onder meer bij de zalm Ė werden magnetische kristallen in de hersenen gevonden, die hen in staat stellen af te stemmen op aardmagnetische velden. Onlangs zijn deze kristallen ook bij mensen ontdekt, onder anderen door Robert Becker. Becker gaat ervan uit dat mensen onbewust afstemmen en navigeren op het magnetisch veld dat hen omringd. Wanneer deze velden worden verstoord, raken mensen gedesoriŽnteerd Ė letterlijk ontaard.


Het omgekeerde blijkt ook het geval: magnetisme kan gericht worden ingezet voor genezing. Er zijn duizenden jaren oude aanwijzingen gevonden dat magneten in China, Japan, India en Egypte werden gebruikt om te genezen. Beschrijvingen van magneettherapie zijn ook gevonden in de werken van filosofen als Aristoteles, Plato en Homerus. Zij schreven onder meer over toepassingen tegen verlammingen, reumatische aandoeningen en gezwollen gewrichten. Cleopatra zou een magnetisch amulet op haar voorhoofd hebben gedragen om jong te blijven.


Deze oude culturen werkten niet alleen met vaste magneten, meestal van magnetiet, er zijn ook beschrijvingen van mensen die met hun handen konden Ďmagnetiserení. Meer recentelijk werd deze vorm van magnetisme ook met succes toegepast in de achttiende eeuw, onder anderen door de Oostenrijkse arts Franz Anton Mesmer. Het succes van zijn behandelingswijze was zelfs zo groot, dat de medische en politieke autoriteiten van zijn tijd zich ernstig bedreigd voelden en Mesmer wilden laten onthoofden. Dat is niet gebeurd, Mesmer werd gerehabiliteerd en tot op de dag van vandaag wordt dit Ďmagnetiserení nog steeds bedreven door helers.


Wat Mesmer in zijn tijd nog niet wetenschappelijk kon aantonen, is inmiddels wťl gebeurd. Robert Becker liet zien dat de hersengolven van helers die met hun handen magnetiseren synchroon zijn met de frequentie van het natuurlijke magnetische veld van de aarde. Dezelfde frequentie wordt ook bij mediterende monniken gemeten. Ofwel: mediteren is niet zweverig, maar juist aardend en helers doen niets anders dan hun patiŽnten opnieuw verbinden met de helende krachten van de aarde zelf.

Robert Becker noemt deze vorm van genezen energy medicine. In zijn boek The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life schrijft hij: ĎNieuwe ontdekkingen in de biologie roepen ernstige twijfel op over de strikt mechanistische concepten ten aanzien van leven en introduceren opnieuw het aloude idee van een lichaamsenergie. Deze ontdekkingen verwijzen niet naar een of andere mysterieuze, onkenbare kracht, maar onthullen de aanwezigheid van elektrische en magnetische krachten op de meest basale niveaus van levende organismen.í


Met de uitvinding van elektriciteit werd het mogelijk magnetische velden op te wekken die vele duizenden malen sterker zijn dan die van vaste magneten. Toen Nikola Tesla aan het einde van de negentiende eeuw de wisselstroom en het roterende magnetisch veld ontdekte, werd dit de basis voor controversiŽle, maar succesvolle instrumenten die met behulp van elektromagnetisme genazen. Een voorbeeld hiervan is de apparatuur die de Amerikaanse arts Royal Raymond Rife inzette tegen virussen en kanker. Rife had ontdekt dat iedere cel een specifieke elektromagnetische frequentie bezit. Zijn theorie was, dat als je deze frequenties versterkt, dat het organisme dan Ďexplodeertí, zoals een operazangeres een kristallen glas kan doen springen.


 Vooral in de landen van het voormalige Oostblok is de afgelopen decennia veel geŽxperimenteerd met elektromagnetische instrumenten, waarmee specifieke helende frequenties worden opgewekt die nog dieper inwerken dan vaste magneten. De Amerikaanse arts en vice-president van de Noord-Amerikaanse Academie van Magneettherapie, William Pawluk, heeft samen met zijn Tsjechische collega Jiri Jerabek dertig jaar Oost-Europees onderzoek naar magneettherapie bestudeerd. Pawluk, die zelf ruim twintig jaar met magneten experimenteert, zegt: ĎIn wezen is de mens niet biochemisch, maar magnetisch. Mijn ervaring is dat veel chronische aandoeningen rechtstreeks voortkomen uit verstoringen van ons magnetisch veld. Helaas ziet de huidige wetenschap het lichaam vooral als een biochemisch geheel en is dus primair farmaceutisch georiŽnteerd.í


Pawluk is enthousiast over de resultaten van het onderzoek uit Oost-Europa, waarover hij samen met Jerabek verslag doet in Magnetic Therapy in Eastern Europe, a review of 30 years of research. Pawluks conclusie luidt: ĎMagneten versnellen genezingprocessen, verminderen pijn en verhogen de doorbloeding, waardoor je meer zuurstof hebt en afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Ze hebben ook rechtstreeks effect op biochemische processen in de cellen. Zelfs nadat de therapie is beŽindigd, werken de effecten van de therapie nog wekenlang door.í

 

 


Contactgegevens.

Teslalein

Loek GANS

G. Japiksstraat 24

9145 RW TERNAARD

tel/fax +31 519/572005

GSM   +31 615047447

Email: teslalein@tele2.nl

 
Wenst u, na het bezoek aan deze website, contact met Loek, of hebt u gewoon een opmerking over wat u gelezen heeft, stuur dan een mailtje aan Loek via bovenstaande mailbutton.

 

 

Stem voor deze website.

 

Teller