Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig Onderzoek.


INDEX

Welkomspagina   Wie ben ik?   Magnetiseren  Vrije Energie en zelfzucht   Massagetherapie   Nikola Tesla   Magnetiseur in de pers  Magnetiseur in de pers - deel II   Het Hoogfrequente Ozon-apparaat   Lynx-ring   Tesla Lichtbuis  Noten  Gebruik van het Ozon-emissieapparaat  Stabiele Waterstoftherapie  Boodschap van een wetenschapper van Gene Zijde.   Op de drempel van twee werelden   Schone energie  Vitaliteit en Magnetisme  Folder Schone Energie  Stabiele Waterstof  Wichelroede  Helend Water en Cyrus  Een nieuwe werkplaats
***

Helend Water

BROWNS GAS MAAKT HELEND WATER.

 

 Brown 

Yull Brown

Yull Brown (1922-1998) was een wetenschapper en uitvinder van waterstof in stabiele vorm. Er zijn steeds meer toepassingen voor dit gas ontdekt. De voorbeelden geven aan hoe het mogelijk is super zuiver water samen te stellen. Het verbranden van petro-brandstoffen (technologie HYzor) en het neutraliseren van radioactief afval wordt verbeterd enz.

De verwachting is dat er mensen zijn, die de Brown gasgeneratoren gebruiken, nog legio toepassingen zullen ontdekken; iets wat nu nog ondenkbaar is.

De mogelijkheden van deze technologie zijn zo eindeloos dat onze beschaving, zoals we die nu kennen, enorm zal veranderen.

 

* HET BROWN GAS LIGT POLITIEK ERG GEVOELIG.

Hier volgen enige toepassingen, waaruit blijkt dat het Brown gas voor iedereen belangrijk zou kunnen zijn. Politiek gezien liggen deze toepassingen nog te gevoelig en economisch onacceptabel, gezien dit de olieindustrie zwaar in de wielen zou rijden.

Door echter nu juist wél al Brownsgas te gaan gebruiken, zouden we onszelf en onze kinderen ervan verzekeren, dat de olie en gasvoorraad, door die nu beter te benutten, in de toekomst niet zo snel uitgeput raakt.

CYRUS I - researcher, L. Gans, vindt het zeer belangrijk om samen te werken met de overheid en de oliemultinationals om dit waterstofproject op een stabiele, economisch verantwoorde wijze, door te voeren.

 

 

cyrus 1

 

* ZUIVERE 'NIEUWE' WATERVERVAARDIGING.

Water kan worden geprogrammeerd om gezondheid door te geven. Dit kan eenvoudig worden gedaan door de Brown  gasgenerator, die het gas vormt. Hierbij wordt het gas dat uit het uiteinde van de generator komt, toegevoegd aan het drinkwater. (zie foto hierboven)  Dit water kan ons, enkel door het te drinken, een gevoel van ontspanning en welzijn geven.

 

* GEHYDRATEERD WATER GOED VOOR DE GEZONDHEID.

Wanneer het Brown  gas door schoon water borrelt, absorbeert het water zuurstof en waterstof. Deze extra vrij gekomen energie (elektrisch van aard) wordt eveneens aan het water toegevoegd. Veel mensen weten dat het gezond is om zuurstof aan water toe te voegen. Het drinkwater wordt hydraterend voor het lichaam. Een verbazingwekkend feit is dat gechloreerd water, koffie en zoete vloeistoffen in het algemeen vocht aan het lichaam onttrekken. De meeste ziekten die aan de mensheid (met inbegrip van het verouderen) worden toegekend, kunnen worden verhinderd of verlicht middels het lichaam te hydrateren door Brown  gas aan het water toe te voegen.

Elke test van het door Brown ‘s gas verbeterde water is een essentiële sleutel voor het behouden van een actief jeugdig lichaam, ongeacht de jaren die voorbij zijn gegaan. Wij hebben voldoende redenen te geloven dat dit water elk chemisch proces in het lichaam, dat meestal door dehydratie wordt veroorzaakt, verbetert; dat het een super sterk immuunsysteem opbouwt en dat het de symptomen van het verouderen verlicht.

Meer uitleg

 

*ONTGIFTEND WATER.

In Noord-Amerika wordt chloor gebruikt om water te zuiveren, met de bedoeling micro-organismen, die ziektes veroorzaken, te doden. Chloor is een schadelijk middel wat de gezondheid van de mens op een negatieve manier

beïnvloedt. In veel delen van de wereld wordt gebruik gemaakt van ozon, een vorm van zuurstof. Zuurstof doodt micro-organismen zonder de gezondheid van de mens te schaden. Het Brown  gas is een uitstekende manier om de mens van drinkwater te voorzien.

 

*SPIERONTSPANNING; HULP BIJ PIJN.

Spieren, bindweefsel en verbindingen kunnen pijn veroorzaken door te weinig hydratatie. Hierbij wordt het Brown  gas toegepast, waardoor waterstof wordt geabsorbeerd en via het bloed doorgegeven aan spieren, bindweefsel en verbindingen. Daardoor kunnen bijna onmiddellijk pijn en zwellingen verminderen.

 

*HULPINSTALLATIES BIJ HET ONTKIEMEN EN GROEIEN.

De groei van planten, groenten en fruit kan door gehydrateerd water worden verbeterd. De opbrengst zal hoger zijn, de vruchten en groenten gezonder. Deze geven meer voedingswaarden en energie, dan de huidige opbrengsten bevatten.

 

*NEUTRALISATIE VAN RADIOACTIEF AFVAL.

Het is in Canada nu officieel bewezen dat het Brown gas radioactief afval in seconden kan neutraliseren; gemakkelijk en uiterst voordelig. Deze neutralisatiebehandeling kan bij de kernreactor plaatsvinden zodat het niet nodig is om kernafval te vervoeren en/of op te slaan. Alleen deze toepassing is al miljarden waard.

 

*GOEDKOPE GIFTIG AFVALVERWIJDERING EN TERUGWINNING VAN ERTS.

Het Brown gas is een implosieve vlam met de kracht om bijna elk materiaal terug te brengen naar de oorspronkelijke basis (meestal niet toxisch). Zo kan in gesloten kamers PCB's en ander giftig afval onschadelijk gemaakt worden. Het Brown gas kan ook worden gebruikt om afvalstortplaatsen te behandelen en van verouderde mijnen zelfs 3 x meer mineraal terug te krijgen dan de oorspronkelijke geproduceerde mijn. Ook deze toepassing is miljarden waard.

 

*SUPER EFFICIËNT BIJ HET VERWARMEN VAN RUIMTEN EN VERBRANDINGSVERHOGING .

In het algemeen is het via Brown gas eenvoudig de ruimte te verwarmen, omdat de installaties heel weinig energie verbruiken. De Brown gasverwarmer kan grote hoeveelheden hitte uitstralen., waarbij geen ontluchting vereist is. Een schoorsteen is dus niet nodig. Het rendement van Brownsgas is 45% hoger bij verbranding t.o.v. de huidige gebruikte brandstoffen.

 

*OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN MATERIALEN.

Wanneer de vlam van Brown gas de oppervlakte van bepaalde materialen behandelt, zal dit een positief effect hebben en kan het de oppervlakte een harde laag geven, welke slijtage kan voorkomen. Bv. ijzer wordt roestbestendig.


 

Een aanvullende uitleg over het  brownsgaswater (helend water)

 

Precies zoals wij  koolzuur aan water kunnen toevoegen, kunnen wij ook brownsgas (d.i.. stabiele waterstof) toevoegen aan water. 

 Dit heeft voor mensen, dieren en planten een energetisch balanseffect op de atoomstructuur.

Laten wij de mens als voorbeeld nemen. Stelt u zich voor: een mens heeft minenergie en plusenergie.

Bij te veel plusenergie, die niet uit het lichaam gaat, zeggen wij dat het lichaam te veel positieve spanning vasthoudt, met andere woorden, deze persoon is te geladen en voor het lichaam is het niet mogelijk contact te maken met de negatieve pool.

Bij een teveel aan negatieve spanning is het net tegenovergesteld. Deze persoon is dan negatief en kan geen contact maken met de  positieve pool om weer in balans te komen.

Het brownsgas water heeft, op het energetisch niveau, twee positieve delen en twee negatieve delen in het water extra.

Bij teveel minenergie maken de positieve deeltjes balans, en bij teveel plusenergie zijn het de negatieve deeltjes die voor balans zorgen.

 

Wanneer een mens echter te veel drinkt van brownsgaswater kan hij/zij een hyperreactie krijgen

d.w.z dat hij teveel van het water tot zich neemt en wat dan belangrijk is, is dat hij of zij de hoeveelheid water met minstens 50% reduceert.

 

Bij een normaal gebruik (advies = 1 liter per dag) is gebleken dat het lichaam er jonger uit gaat zien, het magnetisch veld omheen het lichaam zich volledig hersteld en dat, vanuit deze positie,  het lichaam de kans krijgt om van binnenuit te gaan herstellen en zo de atoomstructuren weer op orde te krijgen.

 

Nadat het brownsgas in het water is gebracht zie je ook ogenblikkelijk dat de smaak en de helderheid verandert.

 

Ondergetekende heeft proefondervindelijk het water zelf gebruikt en is daar zeer over te spreken 

Ik ben in één maand 6 kilo afgevallen en voel ik mij krachtig en energierijk .

Zijn hier vragen over, dan kunt u mij altijd mailen of bellen.

 

vriendelijke groet

 

Technische specificaties/Experimenten met de CYRUS I

 

Cyrus 1 

 

De CYRUS I is een duurzaam product en is geheel vervaardigd van roestvrij staal.

Hij produceert 250 liter stabiele waterstof per uur, is beveiligd tegen overdruk, te hoge temperatuur en te laag waterniveau.

De cyrus is opgebouwd uit hoogwaardig gecertificeerde onderdelen.

Het apparaat werkt op 7 volt en verbruikt bij een 30 ampère vermogen in totaal slechts 210 watt. Gezien de huidige prijs is de kostprijs om 250 liter te produceren slechts 7 eurocent

Verder is het geproduceerde stabiele waterstof bij verbranding 100% schoon, dus geen CO2, nox (stikstofoxide), sox (zwaveloxyde), etc. De waterstof wordt gewoon weer water.

 

 

 

De CYRUS I is te koop bij L. GANS
Prijs op aanvraag.

 

 

De Nieuwe Cyrus Small
Prijs: 2599 Euro - BTW incl.

 


Meer uitleg over de CYRUS

klik HIER:
http://www.cyrus-research.citymax.com/page/page/3564386.htm 

en HIER:
http://www.brownsgas.com/brownsgasgeneratorshomebuild.html

Cyrus Manual

 

Parts list Cyrus II:

Battery OR  240 volt electric feed.
Batterycharger (only with Battery) Elec. 19 start 9A 12V
Flamecatcher (meant for safety)

How to start

1. (only with a battery ) Connect the battery-charger to the battery.

The charger has a RED wire at the back and a BLACK wire, both with a .... 

- connect the RED wire to the + positive pole of the battery.

- connect the BLACK wire to the - negative pole of the battery.

Place the charger on top of the battery.  

 

2. CHARGE (only with a battery )

Connect the ..... of the charger to the 240 volt net. The first time you will need to charge for 24 hours. When fully charged pull out the ..... Only re-charge as the GREEN indicator leds of the battery-charger have faded away.    

 

3. Fill the bubbler

Fill the bubbler about 60% full with tap water. Before the water can be filled press the red connector so the tube can be disconnected.

 

4. Connect the bubbler to the Cyrus II

Connect the water-tube from the bubbler to the gas output valve at the front of the Cyrus. Presse the red connector and slide in the tube. 

 

5. Connect the Cyrus II to the Battery OR to the 240 volt electric Feed.

Connect the RED (wire) plug to the RED + positive input at the backside of the Cyrus II. Connect the other side of the RED wire to the + positive pole connector of the battery / 240 volt electric feed.

Connect the BLACK (wire) plug to the BLACK - negative input at the backside of the Cyrus II. Connect the other side of the BLACK wire to the - negative pole connector of the battery / 240 volt electric feed.

 

6. How to operate the Cyrus II

Turn the power on. The Cyrus will now generate stable hydrogen gas (brown's gas).  CLOSE the gas valve located at the front of the Cyrus II by turning it. It will take about 20 minutes before the pressure will reach over 1 BAR. ( 1 bar = the RED 10 on the pressure-gauge.) 

If reached the recommended pressure slowly OPEN the gas valve to the left. It needs to be set that way that the pressure level will be balanced to stay about the same while releasing the gas to make hydrogen charged water.

 

7. Making hydrogen charged water

Put the tube that comes from the top of the Bubbler in a container or bottle with water. The stable-hydrogen gas wil now hydrogen charge 1 liter of water in 4 minutes of bubbling.

 

8. How to turn the Cyrus II off.

Open the gas valve (by turning) at the front of the Cyrus II.

For safety reasons: disconnect the BLACK - negative wire from the battery /

Turn of the electric feed. ( and pull out the plug from the net.)

 

De CYRUS II is entirely made of stainless-steel.

http://www.cyrus-research.nl 

 

Experimenten met schone energie.

 

windmolen van Loek

 

                     Ik heb de CYRUS I laten draaien op de opgeslagen energie van een windmolen en zonnepaneel (1

 

 

CYRUS I

 

Hiervan een technisch verslag:

 

De windmolen produceert bij windkracht 5, bij 24 volt, 5 ampère;

dat is dus ongeveer 120 watt per uur; en het zonnepaneel geeft 55 watt, totaal dus 175 watt per uur.

 

Dus tezamen wordt er, bij de juiste omstandigheden, 24 volt geladen bij  7,2 ampère per uur.

 

Zelf heb ik ondervonden dat in een maand gemiddeld totaal 2,8 ampère per uur wordt geladen.

Vanuit deze situatie in het klein is het mogelijk per 24 uur 67,2 ampère te laden.

De cyrus kan dan twee uur draaien op wind en zonne-energie, dus totaal  500 liter stabiele waterstof produceren.

 

Momenteel kost 1 kubieke meter aardgas ongeveer 50 eurocent. Waterstof kost daarentegen slechts 35 eurocent per kubiek, dit wanneer het geproduceerd wordt via het normale electriciteitsnet. 

Beschik je echter over zonnepanelen of een windmolen, dan zal de kostprijs, inclusief de afschrijving en onderhoud van het apparaat, nog lager liggen. Het veel betere rendement voor de gebruiker van de CYRUS I is dus duidelijk zichtbaar.

 

Zou je een groot systeem neerzetten dan kun je op deze manier  heel veel stabiele waterstof produceren.

een zonnepaneel

 

(1) Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat stralingsenergie van de zon omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd.
De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met minder nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor de energieopwekkingen in de ruimtevaart.


Contactgegevens.

Teslalein

Loek GANS

G. Japiksstraat 24

9145 RW TERNAARD

tel/fax +31 519/572005

GSM   +31 615047447

Email: teslalein@tele2.nl

 

 
Wenst u, na het bezoek aan deze website, contact met Loek, of hebt u gewoon een opmerking over wat u gelezen heeft, stuur dan een mailtje aan Loek via bovenstaande mailbutton.

 

 

Stem voor deze website.

 

Teller