Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig Onderzoek.


INDEX

Welkomspagina   Wie ben ik?   Magnetiseren  Vrije Energie en zelfzucht   Massagetherapie   Nikola Tesla   Magnetiseur in de pers  Magnetiseur in de pers - deel II   Het Hoogfrequente Ozon-apparaat   Lynx-ring   Tesla Lichtbuis  Noten  Gebruik van het Ozon-emissieapparaat  Stabiele Waterstoftherapie  Boodschap van een wetenschapper van Gene Zijde.   Op de drempel van twee werelden   Schone energie  Vitaliteit en Magnetisme  Folder Schone Energie  Stabiele Waterstof  Wichelroede  Helend Water en Cyrus  Een nieuwe werkplaats
***

 

Boodschap van een wetenschapper vanuit Gene Zijde.

Uit het boek ‘De cyclus van leven en dood’ van Thea Terlouw.

2001 - ISBN 90-75636-35-0

 

 

Ter kennismaking

 

Dit boek bevat een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid, afkomstig van dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het bevat hún eigen interpretatie van hun levens hier op aarde, van hun overgang en de tijd die ze nu doorbrengen in de realiteit waarin ze zijn 'thuisgekomen'. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op aarde te komen en daarmee te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld zoals wij die zien.

 

Met dit boek geven Thea, haar begeleiders en allen die ons zijn voorgegaan, aan iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, weer op gang. Het biedt vooral perspectief voor een nieuw denken over het leven.

 

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Voor haar was die wereld aangenaam en geruststellend, en échter dan de 'gewone' wereld, waarin mensen met maskers op leven. Tijdens haar fase als beeldend kunstenaar begon zich haar speciale begaafdheid te ontwikkelen.

Vele jaren hielp zij mensen vorige levens te onderzoeken, en de diepe oorzaken van ziektes op te sporen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen. Haar opvang van mensen met een bijna-doodervaring, en haar begeleiding van stervenden, vloeiden daar logisch uit voort.

 

 

 

In dit boek trof ik een tekst aan over Nikolai Tesla. Het wordt, via de gids van Thea, verteld door een wetenschapper die nu aan Gene Zijde werkzaam is.

 

 

‘Ik werd steeds meer een man van de rede en steeds minder van het gevoel. (…) En zo werd ik langzaam in dat steeds materialistischer wereldbeeld getrokken. De weg naar mijn eigenlijke wezen werd pas zichtbaar toen nieuwe impulsen de aarde bereikten, en dat was zo in het midden van de 19de eeuw. Ik verkeerde als natuurwetenschapper in de kringen van Rudolf Steiner en al die anderen die zo bezield waren van de impuls om de maatschappij te vernieuwen. De wetenschap van de ‘geest’ begon mijn totale aandacht op te eisen. (…) Die periode was belangrijk voor mij. Ik begon me te openen voor de geestelijke wereld en daarmee kwam ik dichter bij mijn kern, bij wie ik was.

Ik heb Nicola Tesla, Lakofski en Royal Rife meegemaakt, alle drie mensen die hun belangrijke bijdragen leverden aan de natuurwetenschap. Hun uitvindingen zouden later zo briljant blijken, dat de machtigen der aarde ze wilden verdonkeremanen. Toen ik overleed opende ik mij voor de hogere lichtwerelden en stroomde ik een gebied in dat ongekende mogelijkheden biedt.(…)

 

Met hart en ziel heb ik mij bezig gehouden met de grote golven van mensen die overleden in de tijd voor en in de tweede wereldoorlog.

 

Nicola Tesla kwam aan in die tijd, en het was voor de mensen in de speciale plaats in de Hal der Wijsheid waar wetenschappers een eigen afdeling hebben, een hard gelag om te zien hoe veel schitterende vindingen zijn doodgezwegen en minachtend naar de prullenbak waren verwezen. Het is een proces dat in alle tijden op aarde heeft gespeeld en het was ons niet vreemd. Wij keken naar wat er allemaal gebeurde rond mensen die positieve uitvindingen naar de aarde brachten. Er is vanuit de geestelijke wereld in die tijd een sterke impuls geweest om schone en doeltreffende genezingsmethoden te ontwikkelen op aarde. Resonantietherapie was er een van. Lakofski ontwikkelde deze vorm van therapie die in korte tijd kanker kon genezen. Er zijn veel mensen die hem hebben geholpen, geestelijk en financieel. Zijn apparaten hebben in veel ziekenhuizen gestaan en de resultaten waren verbluffend. Zo ontwikkelde Royal Rife een bepaalde vorm van resonantietherapie, maar hij werd met zijn schitterende vindingen doodgezwegen door de wetenschappelijke wereld. Zijn naam komt niet voor in de wetenschappelijke literatuur. (…)

 

Machtige organen, zoals de farmaceutische industrie, hebben vaker in de voorbije eeuw hun invloed doen gelden en wij weten hier dat zij harde methoden niet schuwden. De ziekenhuizen lieten onder druk van het grootkapitaal de apparaten weghalen.

Toch is dit alles niet weg. Overal hebben wetenschappers de koppen bij elkaar gestoken en bereiden zij veranderingen voor. Velen zoeken naar oplossingen voor de grote problemen, zoals schone technologie voor industrieel en huishoudelijk gebruik, schone energie voor auto’s enzovoort. De oplossingen liggen er al, maar worden systematisch weggedrukt door de machtigen der aarde. In de afgelopen jaren hebben die tegenkrachten steeds gewonnen, maar het tij is al gekeerd. De golf van vernieuwing is niet meer te stuiten. Diegenen die de tekenen verstaan doen reeds hun werk en de oplossingen van Tesla, Lakofski en Rife zullen hun weg vinden naar de mensen. Alternatieven voor antibiotica, zoals Colloïdaal Zilver, vinden in toenemende mate toepassing, als een stille, ondergrondse rivier baant deze kennis zich een weg naar buiten, via het bewustzijn van de mensen die weten en hebben ervaren. (…)

 

 

Op ons ‘niveau’ bestuderen wij elke mogelijkheid om positieve en goedkope oplossingen te inspireren waar het zo nodig is, om de geneeskunde van de lichtwerelden door te geven voor het nut van iedereen. Hier, in de Hal der Wijsheid, zijn we met gelijkgestemden, hier is geen strijd om de eer van de vinding.

Resonantietherapie zal in deze tijd steeds meer bekendheid krijgen, niet zozeer door grootscheepse marketing maar door innerlijk weten en doorgeven van individu tot individu. (…) de angst voor dit soort zaken die aangepraat wordt door bepaalde machten, zal dan op natuurlijke wijze worden ontkracht en veel mens- en planeetvriendelijke technologieën zullen hun weg op aarde gaan vinden.

Denk eens aan de schone energie voor auto’s. Nicola Tesla liet in het begin van de 20ste eeuw een auto van Detroit naar Vancouver rijden op die energie. Daar kwam geen fossiele brandstof aan te pas. Maar waar bleef die vinding? Op diezelfde energie zouden huishoudens en industrieën kunnen draaien, zonder de aarde te vervuilen. Maar de elektriciteitsmaatschappijen waren toen net alle huizen en industrieën van elektriciteit aan het voorzien.

 

 

Wat zou er gebeuren als er geen olie meer nodig was? Nu wordt er overal oorlog gevoerd voor olie. Zo kan ik veel meer voorbeelden geven. Besef goed dat er verandering aankomt, die is niet meer te stuiten. Samen met zielen van vele lichtvolken en alle tot het licht gekomen wetenschappers van de aarde-evolutie, zetten wij ons eensgezind in voor verbetering en verandering, een verandering die niet zo lang meer op zich laat wachten.’

 

Lectuur op internet

 

 

Royal Rife en zijn uitvinding

 

 Royal Rife

 

 

Resonantietherapie

 

 

 

Lakofski

 

 


Contactgegevens.

Teslalein

Loek GANS

G. Japiksstraat 24

9145 RW TERNAARD

tel/fax +31 519/572005

GSM   +31 615047447

Email: teslalein@orange.nl

 

 
Wenst u, na het bezoek aan deze website, contact met Loek, of hebt u gewoon een opmerking over wat u gelezen heeft, stuur dan een mailtje aan Loek via bovenstaande mailbutton.

 

 

Stem voor deze website.

 

Teller